các hình thức khen thưởng, tag của InNhanhGiaRe.com, nội dung mới nhất về các hình thức khen thưởng, Trang 1


.
Giấy khen khác bằng khen chỗ nào?

Giấy khen khác bằng khen chỗ nào?

Bằng khen và giấy khen là vật dùng để biểu dương những thành tích, cố gắng của một người trong quá trình làm việc, học tập, chúng mang giá trị tinh thần rất lớn.